Lần đầu tiên giáo sư Harvard đến Việt Nam nói chuyện địa ốc

Giáo sư Richard Peiser, Giám đốc chương trình thạc sỹ quy hoạch đô thị Trường Kiến trúc Đại học Harvard (Hoa Kỳ) sẽ nói về thị trường địa ốc tại một diễn đàn về bất động sản tại TP.HCM.


Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tại diễn đàn “Phát huy vai trò doanh nghiệp bất động sản triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường bất động sản TP.HCM” sắp diễn ra ngày 9/3, Giáo sư Richard Peiser, Trường Kiến trúc Đại học Harvard (Hoa Kỳ) sẽ có bài tham luận về thị trường bất động sản.


Cụ thể, ông Richard Peiser sẽ trình bày về "Những nhân tố cơ bản cho một thị trường bất động sản lành mạnh”. Trong khi đó, Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc Chương trình MPP Đại học Fulbright Việt Nam cũng trình bày về "Vai trò của các nhà phát triển bất động sản trong việc tạo dựng các thành phố”…

Thông qua phần tham luận của các diễn giả, Chủ tịch HoREA nói rằng có thể tìm kiếm các giải pháp để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội trong quá trình phát triển dự án và kinh doanh bất động sản.


Đồng thời, về phía chính quyền cũng đưa ra giải pháp hỗ trợ, trước hết là vấn đề cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, lành mạnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thực hiện đề án. Từ đó, giải quyết các vấn đề nóng như di dời, tạm cư, tái định cư khi giải phóng mặt bằng, cũng như tạo được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư trong quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị.


“Việc diễn đàn mời chuyên gia từ Đại học Havard sẽ giúp doanh nghiệp bất động sản mở mang, nâng cao tầm nhìn để phát triển dự án. Bởi lẽ, doanh nghiệp bất động sản bên cạnh kinh nghiệm thì cần các tri thức. Khi có một giáo sư, trưởng bộ môn bất động sản của Đại học Havard qua và tham luận sẽ cung cấp nguồn tri thức lớn cho doanh nghiệp. Từ đây, giúp doanh nghiệp hiểu kinh doanh bất động sản, thấm đẫm tính nhân văn, hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng.


Diễn đàn thực chất để bàn giải pháp làm sao để thực hiện đề án phát triển thị trường bất động sản, làm sao để cộng đồng doanh nghiệp có thêm trách nhiệm xã hội. Đối với các chuyên gia nước ngoài, họ sẽ giúp doanh nghiệp trang bị tầm nhìn và sứ mệnh khi hoạt động”, ông Châu cho biết.