Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Vạn Khang Phát ông Nguyễn Vũ Cao đã có buổi đào tạo cho nhân viên công ty thành công về quy trình nghiên cứu sản phẩm bất động sản được đúc kết từ kinh nghiệm của ông và nhiều chuyên gia khác.

Chi tiết buổi đào tạo được ghi lại bằng video dưới đây:

Ý kiến phản hồi:

Please enter your comment!
Please enter your name here