Hải Phòng tạo đột phá từ hạ tầng giao thông

Hải Phòng tạo đột phá từ hạ tầng giao thông

Khang Land – Cùng với các chủ trương đẩy mạnh phát triển một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, thành phố Hải Phòng ưu tiên việc triển khai dự án tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.

Hải Phòng tạo đột phá từ hạ tầng giao thông

Nguồn: Thời báo Tài chính

NHẬN TƯ VẤN & BÁO GIÁ CHI TIẾT

Error: Contact form not found.