Top 5 địa phương thu ngân sách lớn nhất cả nước 11 tháng

Top 5 địa phương thu ngân sách lớn nhất cả nước 11 tháng

Khang Land – Trong top 5 có 4 tỉnh thành có số thu trên 100.000 tỷ đồng.

TP. HCM

Theo thống kê sơ bộ, luỹ kế 11 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. HCM ước đạt 457.500 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Hà Nội

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 308.500 tỷ đồng, đạt 99% dự toán pháp lệnh năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó: Thu nội địa 282.600 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán và tăng 3,2%; thu từ dầu thô 2.700 tỷ đồng, đạt 243,3% và tăng 41,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23.200 tỷ đồng, đạt 106% và tăng 11,7%.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo thông tin được công bố mới đây tại Hội nghị Lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 109.800 tỷ đồng , tăng 25,2% so cùng kỳ.

Hải Phòng

Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước TP. Hải phòng, tính luỹ kế 11 tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 95.036,2 tỷ đồng , đạt 90% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: thu nội địa đạt 32.354 tỷ đồng, đạt 78,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 109,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 61.452,2 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 11 tháng/2022, trong số thu nội địa: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 2.640,4 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.122,5 tỷ đồng, đạt 112,6% và bằng 115,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 7.422,4 tỷ đồng, đạt 67,9% và bằng 86%; thuế thu nhập cá nhân đạt 3.415 tỷ đồng, đạt 102,9% và bằng 115%;…

Bình Dương

Theo thống kê cập nhật tình hình thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương, tính đến 20/11/2022, tổng thu trên địa bàn đạt 60.719 tỷ đồng , đạt 102,76% dự toán và 99,15% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước .

Trong đó, số thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đến 20/11/2022 là 43.239 tỷ đồng, đạt 104,72% dự toán và 99,54% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao, tăng 3,44% (so với cùng kỳ năm trước).

Số thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý thực hiện 17.480 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán và chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao, giảm 1,27%.

>> HẢI PHÒNG TẬP TRUNG BIỆN PHÁP GIỮ VỮNG VỊ TRÍ TOP ĐẦU PCI

Nguồn: CafeF.vn

NHẬN TƯ VẤN & BÁO GIÁ CHI TIẾT

Error: Contact form not found.